An Giang CFL

   

ANGIANG INTERNATIONAL

CENTER FOR FOREIGN LANGUAGES

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ AN GIANG      

    

 

  

 

KHÓA TIẾNG HOA HỌC THUẬT - TỔNG HỢP

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ SƠ, TRUNG, CAO CẤP

对外汉语综合课程 (国家初、中、高级证书) 

Khoá học được thiết kế cho học viên là người lớn tuổi (成人), là những người mới bắt đầu học (初学者) hoặc đã biết chút ít (非初学者). Chương trình được thiết kế dành cho học viên sử dụng tiếng Trung Quốc như một công cụ giao tiếp, dưới dạng sản sinh hoặc tiếp thu, là công cụ đi sâu vào chuyên môn qua việc tham khảo tài liệu trong các hoàn cảnh mà tiếng Trung Quốc có nhu cầu. Việc học tiếng Trung Quốc theo phương thức quy trình liên tục, bao gồm 3 trình độ: Trình độ A ( 初级水平), Trình độ B ( 中级水平) và Trình độ C ( 高级水平)

Sau khóa học, học viên có thể tham dự khóa luyện thi cấp Chứng chỉ quốc gia trình độ A, B, C, hay 6 cấp độ tiêu chuẩn Châu Âu  theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kỳ thi quốc tế HSK do Ủy ban Khảo thí Trình độ Hán ngữ (Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, Trung Quốc)

Chương trình phù hợp cho các đối tượng học viên với mục đích học thuật, làm việc, văn phòng, giao tiếp khách quốc tế, phiên dịch hội nghị, du lịch.

  1. Đối tượng chương trình: Trẻ em và người lớn. Các cấp học sinh, công chức và nhân dân, có nhu cầu thi lấy chứng chỉ quốc gia Tiếng Hoa (Trung)
  2. Giáo trình: Giáo trình Hán ngữ Tổng hợp, Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh (Giáo trình có thể thay đổi cập nhật, đổi mới…)
  3. Giáo trình giảng dạy: Giáo trình Hán ngữ Tổng hợp (对外汉语综合课程)
  4. Thời lượng: 60 tiết / khóa học
  5. Giáo viên phụ trách: Thạc sĩ Sư Phạm tiếng Hoa (TQ/TW).
  6. Chương trình nâng cấp: Thi lấy Chứng chỉ Quốc tế HSK (Đại học Bắc Kinh)
  7. Kết thúc chương trình: Được tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia Tiếng Hoa Trình độ A, B, C do Trung tâm tố chức thi và cấp chứng chỉ theo qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Tên khóa học

Tên khóa học

Hoa ngữ Giao tiếp - Vỡ lòng

Hoa ngữ Giao tiếp  B1

Hoa ngữ Giao tiếp  A1

Hoa ngữ Giao tiếp  B2

Hoa ngữ Giao tiếp  A2

Hoa ngữ Giao tiếp  B3

Hoa ngữ Giao tiếp  A3

Hoa ngữ Giao tiếp  C1

Hoa ngữ Giao tiếp  A4

Hoa ngữ Giao tiếp  C2

Hoa ngữ Giao tiếp  A5

Hoa ngữ Giao tiếp  C3

Chương trình Đào tạo Tổng thể các khóa đào tạo tại Angiang International

Click here to view the Whole Programs of English and Chinese at Angiang International

 

  LamNguyenTai Personal Webpage

   

 Lam Nguyen Tai Scribd (Articles Published)

 http://www.scribd.com/lamnguyentai

  

 http://www.facebook.com/lamnguyentai 

   http://vn.linkedin.com/in/lamnguyentai/

                                                 

IELTS INTERNATIONAL CERTIFICATE PREP.COURSE PROGRAM

CHƯƠNG TRÌNH LUYN THI CHNG CH QUC TẾ IELTS

     1. Đối tượng chương trình: Các cấp học sinh, công chức và nhân dân, có nhu cầu thi lấy chứng chỉ quốc tế IELTS do Hội đồng Anh tổ chức. Trình độ tiếng Anh đầu vào IELTS Basic Prep.: Trung cấp (Intermediate Level)

     2. Mục tiêu đào tạo: đạt kết quả kỳ thi từ 4.0+, 5.0+, 6.0+, 7.0+

     3. Giáo viên phụ trách: GV trong nước và GV nước ngoài.

     4. Giáo trình: Biên tập tổng hợp của Trung tâm từ tài liệu cập nhật của Hội đồng Anh (GT có thể thay đổi cập nhật, đổi mới…)

     5. Thời lượng: 60 tiết / khóa học

     6. Kết thúc chương trình: Học viên có thể tham gia kỳ thi IELTS do Hội đồng Anh tổ chức và cấp chứng chỉ. 

 Tên khóa học

Tên khóa học

IELTS Basic Preparatory course

IELTS Prep. 6.0+  

(Upper Intermediate to   Advanced)

IELTS Prep. 4.0+   (Pre-Intermediate to Intermediate)

IELTS Prep. 7.0+  (Advanced)

IELTS Prep. 5.0+  (Intermediate to Upper-Intermediate)

IELTS Prep. 8.0+  (Advanced)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌC VIÊN - BẢNG TUYÊN DƯƠNG