An Giang CFL

Tổ Chức Nhân Sự - Personel

Personel

 

Trung tâm Ngoại ngữ An Giang với đội ngũ gồm 18 nhân sự phụ trách quản lý, văn phòng, tư vấn, giáo vụ, đào tạo.

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG        OFFICE / DEPT. STAFF LIST 

STT

TÊN HỌ - NAMES

CHỨC VỤ - POSITION

1

Lâm Nguyên Tài,  M.A (USA)

Giám đốc (Director)

2

Nguyễn Huỳnh Lục Bình, B.A

Trưởng P. Hành chính & Giáo vụ Manager, Office of Admin & Academic Affairs)

3

Lạc Quốc Tuấn, TC

Kế toán Trưởng (Chief Accountant)

4

Lưu Tố Phương, CĐ

Trưởng Phòng Tài vụ

(Manager, Fiscal Office)

5

Nguyễn Thái Học, B.A

Trưởng Phòng Đào tạo

(Manager, Training Dept.)

6

Võ Thị Trúc Linh, B.A

Phó Trưởng Phòng Hành chính & Giáo vụ  PT. CS 2 ( V. Manager, Office of Admin & Academic Affairs ) 

7

Châu Thanh Loan, B.A

Phó Trưởng Phòng Tài vụ

(V. Manager, Fiscal Office)

8

Đàm Tuyết Phụng, B.A

P. Trưởng Phòng Hành chính & Giáo vụ CS Châu Đốc  ( V. Manager, Office of Admin & Academic Affairs -CD Campus))

9

Lâm Thế Bửu, TC.

 CV. Kế toán kiêm TC Nhân sự

(Accountant & Personnel Officer)

10

Nguyễn Ngọc Khánh Vy, B.A

CV. Giáo vụ Tư vấn    (Counsellor Officer) 

11

Lý Tuyết Phượng, B.A

CV. Giáo vụ Tư vấn    (Counsellor Officer)

12

Phan Thị Phượng, B.A

CV. Giáo vụ Tư vấn      (Counsellor Officer)

13

Mai Nguyễn Thuý Vi, B.A

 CV. Giáo vụ Tư vấn      (Counsellor Officer)

14

Dương Thị Xa My, B.A

 CV. Giáo vụ Tư vấn  (Counsellor Officer)

15

Đinh Huỳnh Tại Trang, B.A

 CV. Giáo vụ Tư vấn  (Counsellor Officer)

16

Trần Văn Phước Nghĩa, B.A

IT Officer

17

Cao Văn La

NV Bảo vệ (Security)

18

Phạm Thị Tuyết Phương

NV. Tạp vụ (Janitor)

 Ban Giảng huấn ngoài số lựơng giảng viên cơ hữu, Trung tâm mời giảng viên tham gia giảng dạy từ các trường trung học điểm trong thành phố Long Xuyên và giảng viên khoa Sư phạm của các trường Đại học. 

BAN GIẢNG HUẤN CƠ SỞ 1, 2, 3  CS LONG XUYÊN & CS CHÂU ĐỐC

FACULTY  LIST FOR LONG XUYEN AND CHAU DOC CAMPUSES

STT

TÊN HỌ GIẢNG VIÊN

CHỨC VỊ

1

 Lâm Nguyên Tài

Giảng viên T. Anh & T. Trung

2

Nguyễn Thái Học

Giảng viên T. Anh

3

Nguyễn Huỳnh Lục Bình

Giảng viên T. Anh

4

Võ Thị Trúc Linh

Giảng viên T. Anh

5

Lý Tuyết Phượng

Giảng viên T. Anh

6

Đặng Thị Thu An

 Giảng viên T. Anh

7

 Phạm Trần Lan Phương

Giảng viên T. Anh

8

Nhữ Huỳnh Ái Duyên

Giảng viên T. Anh

9

Lê Thị Ngọc Ánh

 Giảng viên T. Anh

10

Huỳnh Thị Mỹ Phượng

Giảng viên T. Trung

11

Nguyễn Việt Anh

Giảng viên T. Trung

12

Trần Tố Anh

Giảng viên T. Trung

13

 Peter

Giảng viên T. Anh

14

 Thái Hà Đông

Giảng viên T. Trung

15

Phạm Phan Thị Minh Nguyệt

Giảng viên T. Anh

16

Châu Hoàng Thu Thảo

Giảng viên T. Anh

17

Huỳnh Thị Ngọc Lan

Giảng viên T. Anh

18

Lê Thị Yến Nhi

Giảng viên T. Anh

19

Nguyễn Thị Ngọc Phước

Giảng viên T. Anh

20

Trần Khánh Trinh

Giảng viên T. Anh

21

Võ Thị Oanh

Giảng viên T. Anh

22

Huỳnh Văn Sang

Giảng viên T. Anh

23

Ngô Thị Mai Thi

Giảng viên T. Anh

24

Đinh Thị Huyền Trang

Giảng viên T. Anh

25

Phạm Phan Thị Minh Nguyên

Giảng viên T. Anh

26

 Võ Văn Út

Giảng viên T. Anh

27

 Châu Thanh Loan

Giảng viên T. Anh

28

Nguyễn Thế Tài

Giảng viên T. Anh

29

Đào Nguyễn Hoàng Uyên

Giảng viên T. Anh

29

Matthew Kudliman

Giảng viên T. Anh

30

Phan Kim Nghĩa

 GV. T. Trung (CS Châu Đốc)

31

Tăng Kinh Sanh

GV. T. Trung (CS Châu Đốc)

32

Lương Kiến Phân

GV. T. Trung (CS Châu Đốc)

33

Phạm Đạt Chí

 GV. T. Trung (CS Châu Đốc)

34

Nguyễn Đỗ Thuý

 GV. T. Trung (CS Châu Đốc)
 

  

 
 
 

HỌC VIÊN - BẢNG TUYÊN DƯƠNG