An Giang CFL

PS-4a/68

3 học viên đạt thứ hạng cao trong kì thi cuối khóa cấp độ Pre-Starter 5 khóa 68 (từ trái qua phải)

Hạng 1: Đỗ Nguyễn Giang Thịnh

Hạng 2: Nguyễn Xuân Cát Tường

Hạng 3: Nguyễn Huỳnh Trí Nhân

HỌC VIÊN - BẢNG TUYÊN DƯƠNG