An Giang CFL

SE-4a/67

 

3 học viên đứng thứ hạng cao trong kì thi cuối khóa cấp độ Starter 4 khóa 67 (từ phải qua trái):

Hạng 1: Lê Ngọc Bảo Trân

Hạng 2: Nguyễn Thư Pháp

Hạng 3: Dương Minh Tuyết

 

HỌC VIÊN - BẢNG TUYÊN DƯƠNG