An Giang CFL

Huỳnh Lăng Minh Trị

 >>> Họ và tên: Huỳnh Lăng Minh Trị

>>> Sinh năm: 2006 

Đây là một trong những học viên ưu tú và nổi bật nhất tại trung tâm Ngoại ngữ An Giang. Tuy Minh Trị chỉ mới 12 tuổi nhưng em đã đạt được nhiều thành tích đáng nể trong nhiều kỳ thi tiếng Anh, và đặc biệt em luôn đạt giải nhất trong các kỳ thi cuối khoá tại trung tâm.

 

 

 

HỌC VIÊN - BẢNG TUYÊN DƯƠNG