An Giang CFL

INTERNATIONAL TOEIC CERTIFICATE ENGLISH PROGRAM

CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ TOEIC

1. Đối tượng chương trình: Các cấp học sinh, công chức và nhân dân, có nhu cầu thi lấy chứng chỉ quốc tế TOEIC do Cục Trắc nghiệm Hoa Kỳ tổ chức. Có lớp từ căn bản.

2. Giáo viên phụ trách: GV trong nước và GV nước ngoài.

3.Giáo trình: Biên tập tổng hợp của Trung tâm (GT có thể thay đổi cập nhật, đổi mới…)

4. Thời lượng: 60 tiết / khóa học

5. Kết thúc chương trình: Học viên có thể tham gia kỳ thi TOEIC do Hội đồng Anh tổ chức và cấp chứng chỉ. 

Tên khóa học

Tên khóa học

Pre-TOEIC (200) Beginner A

TOEIC 2 (400)   Pre Inter. B

Pre-TOEIC (200)  Beginner B

TOEIC 3 (500)  Intermediate A

TOEIC 1 (300) Elementary A

TOEIC 3 (500) Intermediate B

TOEIC 1 (300)  Elementary B

TOEIC 4 (600) Upper-Inter. A

TOEIC 2 (400)  Pre. Inter. A

TOEIC 4 (600)  Upper Inter. B

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Free TOEIC Sample Test (From We Learn English)
 

HỌC VIÊN - BẢNG TUYÊN DƯƠNG