An Giang CFL

                           ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES    

  • Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (English for Finance & Banking)
  • Tiếng Anh chuyên ngành Bưu chính Viễn thông  (English for TeleCommunication)
  • Tiếng Anh chuyên ngành Nhà hàng Khách sạn (English for Hotel & Restaurant)
  • Tiếng Anh chuyên ngành Thương mại  (English for Busisness)
  • Tiếng Anh chuyên ngành Tin học & Công nghệ (English for Informatics and Technology)

HỌC VIÊN - BẢNG TUYÊN DƯƠNG