An Giang CFL

AGI tổ chức kỳ thi cấp Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge Lần thứ 7

AGI (Angiang International) News
Bản tin Trung tâm Ngoại ngữ An Giang
 
Vào ngày 29-7-2023, Trung tâm Ngoại ngữ An Giang phối hợp với Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Cambridge (YLE) tổ chức Kỳ thi cấp Chứng chỉ Quốc tế tiếng Anh Cambridge (Đại học Cambridge) cho các thí sinh YLE của Trung tâm và thí sinh tự do…
 
Click here to view (Ấn xem video clip)
 

HỌC VIÊN - BẢNG TUYÊN DƯƠNG