An Giang CFL

AGI tổ chức Lễ cấp Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge Lần thứ 7

AGI (Angiang International) News
Bản tin Trung tâm Ngoại ngữ An Giang
 
Vào ngày 23-10-2023, Trung tâm Ngoại ngữ An Giang tổ chức Lể cấp Chứng chỉ Quốc tế tiếng Anh Cambridge ( của Trường (Đại học Cambridge, Vương quốc Anh) cho thí sinh đã thi đổ kỳ t hi vừa qua..
 
 
 
 

HỌC VIÊN - BẢNG TUYÊN DƯƠNG