An Giang CFL

Tổ Chức Nhân Sự - Personel

Personnel

 

Trung tâm Ngoại ngữ An Giang với đội ngũ gồm 18 nhân sự phụ trách quản lý, văn phòng, tư vấn, giáo vụ, đào tạo.

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG        OFFICE / DEPT. STAFF LIST 

STT

TÊN HỌ - NAMES

CHỨC VỤ - POSITION

1

Lâm Nguyên Tài,  M.A (USA)

Giám đốc (Director)

2

Nguyễn Huỳnh Lục Bình, B.A

Trưởng P. Hành chính & Giáo vụ Manager, Office of Admin & Academic Affairs)

3

Lạc Quốc Tuấn, TC

Kế toán Trưởng (Chief Accountant)

4

Lưu Tố Phương, CĐ

Trưởng Phòng Tài vụ

(Manager, Fiscal Office)

5

Nguyễn Thái Học, B.A

Trưởng Phòng Đào tạo

(Manager, Training Dept.)

6

Võ Thị Trúc Linh, B.A

Phó Trưởng Phòng Hành chính & Giáo vụ  PT. CS 2 ( V. Manager, Office of Admin & Academic Affairs ) 

   7

Châu Thanh Loan, B.A

Phó Giàm đốc kiêm P. Phòng Tài vụ

(Vice Director & Manager, Fiscal Office)

8

Mai Nguyễn Thuý Vi, B.A

P. Trưởng Phòng Hành chính & Giáo vụ CS Châu Đốc  ( V. Manager, Office of Admin & Academic Affairs -CD Campus))

9

Đàm Tuyết Phụng, BA

P. Phòng Hành chính Giáo vụ

 

(Vice Manager of Administration & Academic Office)

10

 

Dương Thị Xa My, B.A

CV. Giáo vụ Tư vấn  (Counsellor Officer) 

 

11

Lý Tuyết Phượng, B.A

CV. Giáo vụ Tư vấn    (Counsellor Officer) 

12

Lý Hoàng Mai, B.A

 CV. Giáo vụ Tư vấn  (Counsellor Officer)
13

Trương Nhật Linh, B.A

 CV. Giáo vụ Tư vấn  (Counsellor Officer)

14

 

 

 

15

Trần Thị Tài Linh, B.A

     

 CV. Giáo vụ Tư vấn  (Counsellor Officer)

16  Lê Thị Hạnh, BA  

 CV. Giáo vụ Tư vấn  (Counsellor Officer)

17

Cao Văn La

              NV Thiết bị, Bảo vệ (Security)

18

Phạm Thị Tuyết Phương

NV. Tạp vụ (Janitor)

 Ban Giảng huấn ngoài số lựơng giảng viên cơ hữu, Trung tâm mời giảng viên tham gia giảng dạy từ các trường trung học điểm trong thành phố Long Xuyên và giảng viên khoa Sư phạm của các trường Đại học. 

BAN GIẢNG HUẤN CƠ SỞ 1, 2, 3  CS LONG XUYÊN & CS CHÂU ĐỐC

FACULTY  LIST FOR LONG XUYEN AND CHAU DOC CAMPUSES

STT

TÊN HỌ GIẢNG VIÊN

CHỨC VỊ

1

 Lâm Nguyên Tài

Giảng viên T. Anh & T. Trung

2

Nguyễn Thái Học

Giảng viên T. Anh

3

Nguyễn Huỳnh Lục Bình

Giảng viên T. Anh

4

Võ Thị Trúc Linh

Giảng viên T. Anh

5

Lý Tuyết Phượng

Giảng viên T. Anh

6

Đặng Thị Thu An

 Giảng viên T. Anh

7

 Phạm Trần Lan Phương

Giảng viên T. Anh

8

Nhữ Huỳnh Ái Duyên

Giảng viên T. Anh

9

Lê Thị Ngọc Ánh

 Giảng viên T. Anh

10

Huỳnh Thị Mỹ Phượng

Giảng viên T. Trung

11

Nguyễn Việt Anh

Giảng viên T. Trung

12

Trần Tố Anh

Giảng viên T. Trung

13

 Matthew

Giảng viên T. Anh

14

 Huỳnh Thị Mỹ Phượng

Giảng viên T. Trung

15

Ngô Thị Mai Thi

Giảng viên T. Anh

16

Châu Hoàng Thu Thảo

Giảng viên T. Anh

17

Huỳnh Thị Ngọc Lan

Giảng viên T. Anh

18

Lê Thị Yến Nhi

Giảng viên T. Anh

19

Nguyễn Thị Ngọc Phước

Giảng viên T. Anh

20

Trần Khánh Trinh

Giảng viên T. Anh

21

Võ Thị Oanh

Giảng viên T. Anh

22

Nguyễn Thế Tài

Giảng viên T. Anh

23

Châu Thanh Loan

Giảng viên T. Anh

24

Đinh Thị Huyền Trang

Giảng viên T. Anh

25

Đào Nguyễn Hoàng Uyên

Giảng viên T. Anh

26

 Lê Thị Ngọc Nhi

Giảng viên T. Anh 

27

 Ôn Huyền Trân

Giảng viên T. Anh

28

Nguyễn Thị Thanh Mộng 

Giảng viên T. Anh

29

Tôn Nữ Hạnh Trâm 

Giảng viên T. Anh

29

Paul Allard (USA)

Giảng viên T. Anh

30

Nguyễn Đỗ Thuý

 GV. T. Trung (CS Châu Đốc)

31

Lê Hồ Diễm Hồng

GV. T. Trung (CS Châu Đốc)

32

 Huỳnh Đặng Phương Linh

Giảng viên T. Anh 

33

Phạm Đạt Chí

 GV. T. Trung (CS Châu Đốc)

34

 

 GV. T. Trung (CS Châu Đốc)

35

Hồ Thị Tuyết Hồng

Giảng viên T. Anh 

36

Mai Đoàn Tuyết Quân

Giảng viên T. Anh 

37

   
 

  

 
 
 

HỌC VIÊN - BẢNG TUYÊN DƯƠNG