An Giang CFL

 

Chứng chỉ Cambridge Starters, Movers và Flyers  (Introduction to Cambridge Certificates)

Chứng chỉ Anh ngữ thuộc hệ thống sát hạch Tiếng Anh Trẻ em (YLE Test- Young Learners English Test) , do Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh trường Đại học Cambridge tổ chức thi và cấp bằng, dành cho các em tuổi từ 7 đến 12. Căn cứ vào độ tuổi và thời gian học của các em học sinh, được chia thành ba cấp độ: Starters  (dành cho thí sinh từ 7 tuổi, thời gian học khoảng từ 200 tiết học trên lớp) Movers   (dành cho thí sinh từ 7-11 tuổi đã hoàn tất khoảng 250 tiết ) Flyers (dành cho thí sinh từ 9-12 tuổi đã hoàn tất khoảng 400 tiết)

HỌC VIÊN - BẢNG TUYÊN DƯƠNG