An Giang CFL

Hoạt động tại Trung tâm Ngoại ngữ An Giang

Theo dõi hoạt động

1. Xem bản tin ATV về kỳ thi Tiếng Anh Cambridge 2018 tại An Giang International (Lần 3)

2. Video clip Bản tin Lễ Phát Chứng chỉ Quốc tế tiếng Anh Đại học Cambridge tại Angiang International 2016 (Lần thứ 1) (Copyright Đài PTTH AN Giang ATV)

3 Cambridge English Examination 2017 at Angiang International (Lần 2)

4Angiang International Cambridge English Certificates Awarding Ceremony 2017 (Lần 2)

5. Xem bản tin ATV về kỳ thi tiếng Anh Cambridge 2017 tại Angiang International (Copyright by ATV)

6. KẾT QUẢ KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ TIẾNG ANH CAMBRIDGE (TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE) LẦN THỨ 2 TẠI AGI 

(STARTERS (PRE-A1), MOVERS (A1) & FLYERS (A2), KET, PET  2017 TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ AN GIANG

7. Video clip Bản tin Lễ Phát Chứng chỉ Quốc tế tiếng Anh Đại học Cambridge Lần thứ 2 tại Angiang International 2017 (Copyright Đài PTTH AN Giang ATV) 

     Ngoài triển khai Chương trình trọng điểm tiếng Anh Cambridge Quốc tế theo Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc Tiêu chuẩn Châu Âu (CEFR) A1, A2, B1, B2, C1, Trung tâm Ngoại ngữ An Giang đang đồng thời triển khai các chương trình tiếng Anh theo 6 cấp độ khung tham chiếu Ngoại ngữ Châu Âu áp dụng cho Việt Nam (A1, A2, B1, B2, C1 & C2)

Xem video về CEFR

Xem thông tin Lý giải về CEFR (tiếng Việt)

Thông tin về Cambridge English

 Tìm hiểu về Chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế Đại học Cambridge

Thông tin chi tiết về Chứng chỉ tiếng Anh Thiếu nhi: 

Tải thông tin về các chứng chỉ tiếng Anh Cambridge Thiếu nhi ở đây

Cấu trúc đề thi các bài thi YLE (Test Format)  Nhấp các link dưới đây:

Xem thêm:

 

HỌC VIÊN - BẢNG TUYÊN DƯƠNG