An Giang CFL

Huỳnh Gia Hân

Trao phần thưởng cho học viên có thành tích cao

Học viên có thành tích cao, cuối mỗi khóa được trung tâm tổ chức, phát quà, khen thưởng.

HỌC VIÊN - BẢNG TUYÊN DƯƠNG