An Giang CFL

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC AN GIANG

Địa chỉ trụ sở: số 11/3 Thoại Ngọc Hầu, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: (296)395.3133 - (296)384.6433

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

1. Mục tiêu:

Phòng Tư vấn Du học Công ty TNHH Phát triển Giáo dục An Giang thực hiện hoạt động tư vấn và đào tạo với mục tiêu góp phần thực hiện chủ trượng phát triển du học nước ngoài của Nhà nước; cung cấp thông tin hữu ích và chính xác về du học cho mọi đối tượng có nhu cầu.

Thông qua tư vấn, đào tạo ngôn ngữ chuyên nghiệp, bồi dưỡng kỹ năng du học, giúp học viên và gia đình có cơ hội tiếp thu kiến thức khoa học và các kỹ năng cập nhật, có tính thực tiễn và ứng dụng cao tại các nước phát triển; giúp học viên có cơ hội học tập, thức hành, phát triển và ứng dụng ngoại ngữ trong công việc và cuộc sống ở môi trường nước ngoài.

2. Chức năng

- Liên kết và phối hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ với Trung tâm Ngoại ngữ An Giang (cùng cơ sở) và các cơ sở tổ chức nước ngoài;

- Tư vấn các chương trình du học, học bổng du học nước ngoài, tạo điều kiện thuận lời cho học viên An Giang và các tỉnh, thành lân cận có nhu cầu tiếp cận với những nền giáo dục phát triển trên thế giới; 

- Nghiên cứu các trường đào tạo tiếp nhận học viên du học tại các nước để thường xuyên cung cấp một cách chính xác, đầy đủ về thông tin du học cho học viên;

- Nâng cao chất lượng các dịch vụ tư vấn du học thông qua các hoạt động, huấn luyện, đào tạo, hội thảo với các tổ chức hữu quan ở trong và ngoài nước.

3. Chương trình tư vấn

Chương trình du học tự túc

Giới thiệu học sinh, sinh viên Việt Nam tiếp cận những chương trình đào tạo kết hợp thực hành, giúp học viên có thể nhanh chóng thích nghi với điều kiện làm việc.

Bồi dưỡng kỹ năng cần thiết được đào tạo tại Công ty, phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ An Giang thực hiện chương trình đào tạo ngoại ngữ để đạt trình độ theo yêu cầu nhất định.

- Chương trình học bổng nước ngoài

Chương trình hỗ trợ học viên tìm học bổng một phần hoặc toàn phần từ các tổ chức nước ngoài. Tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên Việt Nam có năng lực học tập tốt, có điều kiện du học giảm bớt các chi phí.

- Chương trình vừa học vừa làm

Du học sinh có thể tiếp cận cơ hội vừa học vừa làm, tiếp thu kinh nghiệm trong môi trường làm việc tại nước ngoài; xây dụng lòng tự tin nghề nghiệp sau khi về nước. 

  

Chuyên mục phụ

HỌC VIÊN - BẢNG TUYÊN DƯƠNG