An Giang CFL

    对外汉语交际口语

      KHÓA TIẾNG HOA CHUYÊN LUYỆN KỸ NĂNG GIAO TIẾP NGHE -NÓI

              

     Khoá học được thiết kế nhằm mang đến cho người học cơ hội phát triển kỹ năng nghe và nói với việc phát âm chuẩn tiếng Hoa. Chương trình được thiết kế   cho những người mới từ bắt đầu học (初学者) hoặc đã biết chút ít (非初学者) đến trình độ giao tiếp nâng cao. Do đặc thù chữ viết của tiếng Hoa, chương trình     được thiết kế đặc biệt cho phương tiện Học viên sử dụng tiếng Hoa như một công cụ giao tiếp, dưới dạng sản sinh hoặc tiếp thu, từ sơ cấp đến cao cấp.

  Qua khóa học, Học viên có khả năng tự biểu đạt ý mình muốn nói, trên cơ sở thực hiện được những chức năng ngôn ngữ quy định trong chương trình này trong   quá trình giao tiếp: hiểu câu hỏi và tạo ra những hồi đáp thích hợp. Chương trình phù hợp cho các đối tượng học viên học với mục đích làm việc, văn phòng,   giao tiếp khách quốc tế, phiên dịch hội nghị, du lịch, lao động, hay sinh sống ở nước ngoài. Chương trình hỗ trợ cho kỳ thi quốc gia A,B,C và quốc tế HSK.

  1. Đối tượng chương trình: Dành cho người lớn, công chức và nhân dân, có nhu cầu làm việc, giao tiếp quốc tế, phiên dịch hội nghị, du lịch, lao động, hay sinh sống ở nước ngoài. Chương trình hỗ trợ cho kỳ thi quốc gia A,B,C và quốc tế HSK.
  2. Giáo trình: Hán ngữ Đàm thoại Cấp tốc, Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh (GT có thể thay đổi cập nhật, đổi mới…)
  3. Thời lượng: 60 tiết / khóa học
  4. Giáo trình: Hán ngữ Đàm thoại Cấp tốc (对外汉语口语速成课程)
  5. Giào viên phụ trách: Thạc sĩ SP tiếng Hoa (TQ/TW).
  6. Chương trình nâng cấp: Luyện thi Chứng chỉ Quốc gia ABC và Quốc tế HSK (Đại học Bắc Kinh)
  7. Kết thúc chương trình: Được tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia Tiếng Hoa Trình độ A, B, C do Trung tâm tố chức thi và cấp chứng chỉ theo qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

  

Tên khóa học

Giáo trình                                         

Tên khóa học

Giáo trình                                         

Hoa Khẩu ngữ 1

Hán ngữ Đàm thoại cấp tốc 1

Hoa Khẩu ngữ 5

Hán ngữ Đàm thoại cấp tốc 5

Hoa Khẩu ngữ 2

Hán ngữ Đàm thoại cấp tốc 2

Hoa Khẩu ngữ 6

Hán ngữ Đàm thoại cấp tốc 6

Hoa Khẩu ngữ 3

Hán ngữ Đàm thoại cấp tốc 3

Hoa Khẩu ngữ 7

Hán ngữ Đàm thoại cấp tốc 7

Hoa Khẩu ngữ 4

Hán ngữ Đàm thoại cấp tốc 4

 

 

 

HỌC VIÊN - BẢNG TUYÊN DƯƠNG