An Giang CFL

Đọc báo cùng AGI

Đọc báo cùng AGI

    1 . Chúc mừng em Lê Mai Minh Thi - nguyên học sinh tại Trung tâm Ngoại ngữ An Giang đoạt giải Voice of Weeks 4 IELTS  FACE - OFF '8 IELTS SEASONS 2'

   http://angiang.tintuc.vn/goc-an-giang/nu-sinh-xinh-xan-truong-chuyen-thoai-ngoc-hau-an-giang-gay-xon-xao-cong-dong-      mang-voi-trinh-do-noi-tieng-anh-luu-loat.html

   https://www.youtube.com/watch?v=SPQ3_x2Aw-g&feature=youtu.be

                     

 2. Quy chế mới ban hành về thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (Ngày 29/9/2017)

   https://bigschool.vn/quy-che-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac

                           

3. Lời tri ân sâu sắc từ cựu học sinh gửi đến Thầy Lâm Nguyên Tài nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 - 11

 http://nguyenthaiphong1981.webnode.vn/tri-an/

                                        

HỌC VIÊN - BẢNG TUYÊN DƯƠNG