An Giang CFL

 

KHÓA TIẾNG TRUNG HỌC THUẬT - TỔNG HỢP

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ SƠ, TRUNG, CAO CẤP

对外汉语综合课程 (国家初、中、高级证书) 

Khoá học được thiết kế cho học viên là người lớn tuổi (成人), là những người mới bắt đầu học (初学者) hoặc đã biết chút ít (非初学者). Chương trình được thiết kế dánh cho học viên sử dụng tiếng Trung Quốc như một công cụ giao tiếp, dưới dạng sản sinh hoặc tiếp thu, làm công cụ đi sâu vào chuyên môn qua việc tham khảo tài liệu trong các hoàn cảnh mà tiếng Trung Quốc có nhu cầu. Việc học tiếng Trung Quốc theo phương thức quy trình liên tục, bao gồm 3 trình độ: Trình độ A ( 初级水平), Trình độ B ( 中级水平) và Trình độ C ( 高级水平)

Sau khóa học, học viên có thể tham dự khóa luyện thi cấp Chứng chỉ quốc gia trình độ A, B, C, hay 6 cấp độ tiêu chuẩn Châu Âu  theo qui định của  Bộ Giáo dục và Đào tạo và kỳ thi quốc tế HSK do Ủy ban Khảo thí Trình độ Hán ngữ (Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, Trung Quốc)

Chương trình phù hợp cho các đối tượng học viên học với mục đích học thuật, làm việc, văn phòng, giao tiếp khách quốc tế, phiên dịch hội nghị, du lịch.

  1. Đối tượng chương trình: Trẻ em và người lớn. Các cấp học sinh, công chức và nhân dân, có nhu cầu thi lấy chứng chỉ quốc gia Tiếng  Hoa (Trung)
  2. Giáo trình: Giáo trình Hán ngữ Tổng hợp, Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh (GT có thể thay đổi cập nhật, đổi mới…)
  3. Giáo trình giảng dạy: Giáo trình Hán ngữ Tổng hợp (对外汉语综合课程)
  4. Thời lượng: 60 tiết / khóa học
  5. Giáo viên phụ trách: Thạc sĩ SP tiếng Hoa (TQ/TW).
  6. Chương trình nâng cấp: Thi lấy Chứng chỉ Quốc tế HSK (Đại học Bắc Kinh)
  7. Kết thúc chương trình: Được tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia Tiếng Hoa Trình độ A, B, C do Trung tâm tố chức thi và cấp chứng chỉ theo qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Tên khóa học

Tên khóa học

Hoa ngữ Giao tiếp  - Vỡ lòng

Hoa ngữ Giao tiếp  B1

Hoa ngữ Giao tiếp  A1

Hoa ngữ Giao tiếp  B2

Hoa ngữ Giao tiếp  A2

Hoa ngữ Giao tiếp  B3

Hoa ngữ Giao tiếp  A3

Hoa ngữ Giao tiếp  C1

Hoa ngữ Giao tiếp  A4

Hoa ngữ Giao tiếp  C2

Hoa ngữ Giao tiếp  A5

Hoa ngữ Giao tiếp  C3

HỌC VIÊN - BẢNG TUYÊN DƯƠNG