An Giang CFL

 

Giới thiệu Sơ lược về Hệ thống Giáo dục Mỹ

Bậc Tiểu học và Trung học

(Elementary/ Primary School and Secondary School)

Sinh viên học sinh (SV/ HS) Mỹ trước khi học chương trình giáo dục nâng cao (higher education), có tổng cộng 12 năm học tiểu học và trung học (hầu như giống nhau ở nhiều nước trên thế giới), chương trình từ lớp 1 cho tới lớp 12. Khi sáu tuổi, học sinh Mỹ bắt đầu vào học tiểu học. Sau năm hoặc sáu năm tiểu học sẽ tiếp tục học lên trung học.

HỌC VIÊN - BẢNG TUYÊN DƯƠNG