An Giang CFL

Giám Đốc

Giám Đốc

   TAI LAM - TSAIR LIN - LAM NGUYEN TAI (Vietnam - Hoa Kỳ)

   Thạc sĩ Giáo dục tiếng Anh (ESL/EFL/ TESOL) & tiếng Hoa (TCFL)

   Giám đốc, Angiang International

   Giám đốc, Công ty TNHH Phát triển Giáo dục An Giang

   Giảng viên Khoa Ngôn ngữ Hiện đại / Khoa Tiếng Anh Ngôn ngữ 2 (ESL)

   Trường Đại học Canyons, Đại học Long Beach & Đại học Cerritos, California, Hoa Kỳ)

   QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

   - Giảng viên Ngoại ngữ, Trường Đại học Canyons, Đại học Long Beach & Đại học Cerritos, California, Hoa Kỳ)

   - Angiang International (Trung tâm Ngoại ngữ An Giang). Giám đốc (Hiện nay)

   - Trung tâm Ngoại ngữ Đại học An Giang. P. Giám đốc (2000-2005)

   - Khoa Sư phạm Trường Đại học An Giang. Giảng viên tiếng Anh, Trung và Hán Nôm (2000-2005)

   - Tiểu ban Đề án Đào tạo Công chức Nhà nước tỉnh An Giang. Ủy viên (Từ 2000)

   - Hội Hữu nghị VT, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh An Giang. P. Chủ tịch (2001-2006)

   - Trung tâm Hoa ngữ TP. Long Xuyên. Giám đốc; Hội TT. Người Hoa LX. P. Chủ tịch (từ 1986 - nay)

   - UBMTTQVN tỉnh An Giang, UV ( Từ 1996 - 2005)

   - UBMTTQVN TP. Long Xuyên, Uỷ viên

   - Khoa/Bộ phận Ngoại ngữ Trung tâm GD Thường xuyên tỉnh An Giang. Phó Trưởng khoa (1995-2000)

   - Trung tâm Ngoại ngữ-Dạy nghề tỉnh An Giang. TL. Giám đốc (1988-1995)

   Học lực và Văn bằng

   - Thạc sĩ GD tiếng Anh, NCS Tiến sĩ, Trường Đại học California, Hoa Kỳ.

   - Nghiên cứu sinh cao học, tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hạ Môn, Trung Quốc, chuyên ngành Sư phạm tiếng Trung,  Ngữ văn & Văn hóa Trung Quốc.

   - Tốt nghiệp Cao học Giáo dục Tiếng Anh VVOB (Vương Quốc Bỉ).

   - Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (Chuyên ngành tiếng Anh)

   - Tốt nghiệp Đại học Cần Thơ (Chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh)

   - Văn bằng, chứng chỉ chính thức về Giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài, cho Công chức NN, Đào tạo IELTS, BEC...

   *Trường Đại học California, Hoa Kỳ

   *VVOB (Vương Quốc Bỉ)

   *Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (Vietnam)

   *Hội đồng Anh - Vương quốc Anh

   * Trường Đại học Cambridge - Vương quốc Anh

   *Đại học Cerritos, Los Angeles, California, Hoa Kỳ

   - Chứng chỉ văn bằng giảng dạy ngôn ngữ nghiên cứu văn hóa, văn học tiếng Hán.

   *Học viện Hải ngoại, Trường Đại học Hạ Môn, Đại học Ngôn ngữ Văn hóa Bắc Kinh, Trung Quốc

HỌC VIÊN - BẢNG TUYÊN DƯƠNG