An Giang CFL

Giới thiệu kỳ thi Tiếng Trung HSK

I. Kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Hán(HSK) là kỳ thi được thiết lập theo tiêu chuẩn cấp Quốc gia để đánh giá trình độ tiếng Hán của ngườI nước ngoài, Hoa kiều và các dân tộc thiểu số của Trung Quốc. Việc ra đề bài cũng như nghiên cứu các hình thức kiểm tra do Trung tâm kiểm tra trình độ tiếng Hán của Học viện ngôn ngữ Bắc Kinh phụ trách và đã được Bộ giáo dục Trung Quốc phê duyệt từ tháng 2 năm 1990.

HỌC VIÊN - BẢNG TUYÊN DƯƠNG