An Giang CFL

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động - Functions

 1. Tổ chức giảng dạy: Mở các lớp đào tạo và bồi dưỡng ngoại ngữ (tiếng Anh và tiếng Hoa) cho học sinh, sinh viên, công chức nhà nước và nhân dân được nhằm đáp ứng với các nhu cầu học tập ngày càng phong phú và đa dạng; mở rộng quan hệ với các tổ chức quốc tế tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy cho phong trào dạy và học ngoại ngữ ở địa phương, Trung tâm Ngoại ngữ An Giang thực hiện theo các chương trình đào tạo như sau:
  • Chương trình đào tạo tiếng Anh và tiếng Hoa theo tiêu chuẩn quốc gia 3 cấp độ A, B, C.
  • Chương trình đào tạo tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc gia 6 cấp độ, căn cứ theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” của Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg, ngày 30/9/2008.
  • Chương trình đào tạo tiếng Anh trẻ em theo tiêu chuẩn quốc tế: Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE.
  • Chương trình đào tạo tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế:
   • Cục Trắc nghiệm Giáo dục (ETS) Hoa Kỳ : TOEIC (Test of English for International Communication – Trắc nghiệm Tiếng Anh về Giao tiếp Quốc tế). TOEFL (Test of English as Foreign Language – Trắc nghiệm tiếng Anh như một ngoại ngữ)
   • Hội đồng Anh (British Council) :  IELTS (International English Language Testing System – Hệ thống Trắc nghiệm Ngôn ngữ Anh Quốc tế)
  • Chương trình đào tạo tiếng Hoa theo tiêu chuẩn Trung tâm Trắc nghiệm Trình độ tiếng Hán (HSK) thuộc Trường Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh, Trung Quốc (HSK Center – Beijing Language and Culture University.
  • Chương trình đào tạo kỹ năng giao tiếp chuyên biệt Tiếng Anh và Tiếng Hoa (Nghe/Nói, làm việc, văn phòng, du lịch)
 2. Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ  quốc gia tiếng Anh và tiếng Hoa theo qui định của Bộ Giáo dục - Đào tạo (3 cấp độ A,B,C theo chuẩn quốc gia).
 3. Liên kết tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề tập huấn phương pháp giảng dạy hiện đại cho giáo viên ngoại ngữ với các đơn vị tổ chức trong và ngoài nước, các tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài.
 4. Là đơn vị “Đối tác chính thức IELTS của Hội đồng Anh tại Việt Nam” (Official British Council IELTS partner in Vietnam), thực hiện các chức năng của đối tác như thay mặt cho Hội đồng Anh nhận đăng ký hoặc giới thiệu hướng dẫn đăng ký, tư vấn cho thí sinh về kỳ thi IELTS có hợp tác với Hội đồng Anh; được Hội đồng Anh hỗ trợ tài liệu luyện thi IELTS đang được sử dụng tại Hội đồng Anh (bộ đề thi mẫu cập nhật, phần mềm luyện thi IELTS trực tuyến ). Ngoài ra, được cử giáo viên IELTS tham gia các cuộc hội thảo thường kỳ về kỹ năng giảng dạy IELTS do Hội đồng Anh tổ chức v.v...
 5. Liên kết chương trình đào tạo của các đơn vị thuộc các nước chuyên ngữ như: University of Cambridge – ESOL Examinations (Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh cho Người Nói Ngôn ngữ Khác thuộc Trường Đại học Cambridge); Educational Testing Service (Cục Trắc nghiệm Giáo dục Hoa Kỳ); HSK Center – Beijing Language and Culture University (Trung tâm Trắc nghiệm Trình độ tiếng Hán (HSK) thuộc Trường Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh, Trung Quốc).
 6. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch v.v..

HỌC VIÊN - BẢNG TUYÊN DƯƠNG