An Giang CFL

GENERAL / ACADEMIC ENGLISH PROGRAM

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TỔNG QUÁT/HỌC THUẬT

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TỔNG QUÁT/HỌC THUẬT QUỐC GIA

Chương trình tiếng Anh Tổng quát / Học thuật được thiết kế nhằm phát triển 4 kỹ năng ngôn ngữ : Nghe-Nói-Đọc-Viết nhanh chóng cho học viên, hình thành sự tự tin để hội nhập vào môi trường quốc tế. Giáo trình tích hợp nhiều ưu điểm, tính tương tác cao, được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam và trên toàn thế giới, được rất nhiều trường đại học và cao đẳng đưa giáo trình này vào chương trình chính khóa. Sau khóa học, học viên có thể tham dự khóa luyện thi cấp Chứng chỉ quốc gia trình độ A, B, C, hay 6 cấp độ tiêu chuẩn Châu Âu  theo qui định của  Bộ Giáo dục và Đào tạo, hay thi lấy Chứng chỉ quốc tế IELTS (Hội đồng Anh), TOEIC hay TOEFL (Cục Trắc nghiệm Tiếng Anh Hoa Kỳ).

  1. Đối tượng chương trình: Các cấp học sinh (THCS, THPT, SV cao đẳng và đại học), công chức và nhân dân. Có nhu cầu thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ tiếng Anh A.B,C…
  2. Mục tiêu đào tạo: Phát triển 4 kỹ năng ngôn ngữ (Nghe-Nói-Đọc-Viết), hình thành sự tự tin để hội nhập vào môi trường quốc tế, đào tạo nền tảng cơ bản cho các kỳ thi quốc gia và quốc tế TOEIC, IELTS, TOEFL.
  3. Giáo viên phụ trách: GV trong nước và GV nước ngoài.
  4. Giáo trình: NCE, Pearson ELT, Longman (GT có thể thay đổi cập nhật, đổi mới…)
  5. Thời lượng: 60 tiết / khóa học
  6. Chương trình nâng cấp: Thi lấy Chứng chỉ Quốc tế IELTS, TOEIC, TOEFL,
  7. Kết thúc chương trình: Được tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia Tiếng Anh Trình độ A, B hay C do Trung tâm tố chức thi và cấp chứng chỉ theo qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 

Tên khóa học

Tên khóa học

Acad. Eng. A1

Acad. Eng. B1

Acad. Eng. A2

Acad. Eng. B2

Acad. Eng. A3

Acad. Eng. B3

Acad. Eng. A4

Acad. Eng. C1

Acad. Eng. A5

Acad. Eng. C2

 

Acad. Eng. C3

HỌC VIÊN - BẢNG TUYÊN DƯƠNG